top of page

PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

 1. stratejİk pazarlama yönetİmİ

 2. marka yönetİmİ

 3. hedef pazar VE müşterİ 

 4. Pazarlama araştırmaları danışmanlığı

 5. Dİjİtal Pazarlama 

 6. Pazarlama Departmanı Kurulumu

 7. Pazarlama departmanı dİjİtal dönüşüm adaptasyonu

stratejİk pazarlama yönetİmİ

İşiniziGeliştirin2.png

Dijifit Strateji Modülü;

PAZAR ANALİZİ

Resim2.jpg
Resim1.png

MÜŞTERİ DENEYİMİ

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Resim3.png

KANAL PERFORMANSI

 

MARKA YÖNETİMİ

Screenshot_2023-07-09-14-37-11-344_com.instagram.android-edit.jpg
MarkaResim2_edited.jpg

 

HEDEF PAZAR ve MÜŞTERİ

1520188279108.jpg
Hedef+Pazar+Seçerken+Dikkate+Alınacak+Unsurlar.jpg

 

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DANIŞMANLIĞI

Veritoplamayöntemleri.jpg
verianalizi (2).jpg

 

Dijifit,Pazarlama  Danışmanlığı Hizmetiyle; müşterilerine sektörlerinde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayacak açılımlar kazandırmayı hedefler.

Dijifit Strateji Modülü;

Pazar trendlerini, müşteri segmentlerini ve kurumun kabiliyetlerini dikkate alarak, orta/uzun vadeli stratejiler üretmektedir. Performansınızı, pazardaki fırsat ve tehtidleri anlamak ve aksiyon planı geliştirebilmek için sonuçlardan yola çıkar. Bu sonuçları değerlendirebilmek için gerekli "veri seti" ve "veri analizi" altyapısını dijital dönüşüm programına adapte eder.

Müşteri deneyimini, marka algısını, çalışan memnuniyetini ve pazardaki rekabet düzeyini aksiyon planının temel girdileri kabul eder. 

Tüm paydaşlar ( şirket yöneticileri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler vb) ile ortak akıl üreterek strateji kurgulama yaklaşımındadır. Sürdürülebilir, uygulanabilir ve ölçümlenebilir aksiyon planları üretir. 


Strateji Modülü Hizmetlerimiz;

Pazar Analizi

Pazar analizi, pazar ihtiyaçlarını anlayarak pazarda etkin olarak var olabilmeyi sağlayacak bir strateji üretebilmek için gerekli olan kritik süreçlerin başında gelir.

Dijifit, müşteri beklentilerini şekillendiren unsurları saptayarak önerilen değer teklifi ile kıyaslamakta ve doğru farklılaşma için gereken uygulanabilir çözümleri önermektedir.

Hedef kitlenin doğru tanımlanması için pazar segmentlerini çeşitli yöntemlerle belirleyerek rekabetin düzeyine göre raporlamalarında değişim stratejileri sunabilmektedir.

Pazar Analizinde kullandığımız alt veri setleri;

 • Pazar Trendleri Ölçümü

 • Hedef Pazar Seçimi

 • Müşteri Bölümleme

 • Rekabet Analizi

 • Tüketici Davranış Haritası

Müşteri Deneyimi

Müşterinin deneyimini anlamak, bağlılığını artırmak için uygulanacak stratejilerde kaçınılmaz bir yoldur.

Dijifit, şikayet yönetimi, müşteri deneyimi takibi ve kayıp müşteri analizleri ile firmalara ihtiyaçları olan uygulanabilir müşteri stratejileri oluşturabilmeleri için gerekli veri analizi sunar. Dijital dönüşüm programı dahilinde oluşturduğu veri ambarı ve analiz modülleri sayesinde verilerin anlık takibini olanaklı hale getirir.

Bu sayede müşteri kaybını azaltmak, müşteri değerini artırmak ve müşterileri marka elçisi yapmak için gereken bütünleşik pazarlama stratejileri oluşturulabilmektedir.             Müşteri Deneyimi Analizinde kullandığımız alt veri setleri;

 • Şikayet Yönetimi Analizi

 • Müşteri Deneyimi Analizi

 • Kayıp Müşteri

 • Müşteri Memnuniyeti                              

Kanal Performansı

Mevcut ve potansiyel müşteriye dokunduğumuz yer; fiziksel ve dijital kanallardaki  hizmetlerimiz, tüm pazarlama stratejilerinin son deneyim noktasıdır

Dijifit; proaktif ve reaktif uygulamaları ile müşterilerin mağaza, websitesi, servis noktası gibi kanalların her birinde en iyi deneyimi yaşamasını sağlayacak stratejiler önerebilmektedir.

Kanal performansını doğru ve anlık takip edebilmek için gerekli dijital altyapıyı hazırlar.

Bayilerin, mağazaların, hizmet noktalarının yapısını inceler, ölçümler, tanımlar ve geliştirilmesi gereken noktaları tespit eder.

Kanal performansının artırılması için çalışan kabiliyetleri ve müşteri deneyimi odaklı çözümler üretir. Eğitim ve adaptasyon hizmetleri ile en hızlı entegrasyonu sağlar.

 • Bayi Deneyimi Analizi

 • Satış Noktaları Performansı

 • Satış Noktaları Eğitim Yönetimi

Dijifit Marka Yönetimi Modülü;

Markanızı, pazar beklentileri ve rekabet düzeyi açısından incelerken, müşteri deneyimlerini de dikkate alarak sonuç üretmektedir.

Markanızın sağlığını, değerini, performansını anlamak ve geliştirebilmek için sonuçlardan yola çıkar. Şirketin pazardaki algısını ve konumunu, marka performansının en önemli göstergesi kabul eder.

Dijifit, müşteri geri bildirimlerini inceleyip sorunları tanımlarken, marka kimliğini analiz ederek sorunları çözüme ulaştıracak öneriler sunmaktadır

Marka Yönetimi Modülü Hizmetlerimiz;

Marka Mimarisi

Marka vaadi sürecinden başlayarak markayı hedef pazarda etkili bir oyuncu yapmak için gereki tüm süreçlerde yol gösteren Marka kimliği yönetimi hizmetleridir

Marka kimliği ve Marka Mimarisi logo yapım ya da değerlendirme sürecinden başlayarak konumlandırma çalışmalarına kadar uzanan çok yönlü çalışmaları kapsar.

Birden fazla markası olan ya da faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tek bir marka ile yola devam edemeyecek olan işletmelerde çoklu marka konumlandırma çalışmalarını da kapsar.

 • Marka Değeri Analizi

 • Marka Sağlığı

 • Marka Bağlılığı

 • Marka Konumlandırma

 • Logo Çalışmalari

 

Farklılaşma

Marka sağlığı, bağlılığı ve algısı sonuçlarından yola çıkarak firmaların gelecekte de pazarda etkin olması için farklılaşma stratejileri üretir.

 • Marka Kişiliği Çalışmaları

 • Marka Vaadi ve Algısı Çalışmaları

 • Marka Elçiliği Çalışmaları

 

Marka Yenileme

Etkinliğini yitirmiş markaları doğru dokunuşlar ile yenileyerek değişen pazar gerçeklerinin önüne taşır. Müşteri beklenti ve deneyimlerini dikkate alarak sağlam temelli çözümler önerir.

Bir ürün veya hizmeti pazara sunmak kadar; hangi pazara sunduğunuz ve hangi pazardan talep göreceğinizi belirleme de ürünün veya hizmetin başarısı için hayati önemdedir.

Dijifit, hedef pazarların sistematik olarak belirlenip çeşitlendirilmesi ve bu pazarlara yönelik pazara giriş stratejisinin tanımlanması konusunda veri ve araştırma odaklı danışmanlık hizmeti sunar.

Bu kapsamda;

Hedef Pazarların sistematik olarak belirlenmesi için gerekli kriterlerin kapsamlı olarak tanımlanması
Hedef Pazar performans değerlendirme kriterlerinin tasarlanması
Tanımlanan performans kriterlerine göre hedef pazarların değerlendirilmesi
Hedef Pazar Belirleme kriterleri çerçevesinde sürdürülebilir bir model oluşturulması
Hedef pazarların mevcut karlılık ve potansiyellerine göre sınıflandırılması
Sınıflandırılan pazara özel gereken stratejinin tanımlanması yapılır.

Her bir hedef pazar için;

 • Pazar Trendleri Ölçümü

 • Müşteri Bölümleme

 • Rekabet Analizi

 • Tüketici Davranış Haritası

gerçekleştirilir.

 

Pazarlama araştırmaları, bir şirketin, ürünün veya hizmetin pazarını ve tüketici davranışlarını anlamak, analiz etmek ve değerlendirmek için yapılan sistematik çalışmalardır.

 

Bu araştırmalar, pazarlama stratejilerini belirlemek, pazarlama kampanyalarını optimize etmek ve hedef kitleye ulaşmak için önemli veriler sağlar.

 

Pazarlama araştırmaları, pazarın ihtiyaç ve isteklerini belirlemek, rekabeti anlamak, tüketici alışkanlıklarını değerlendirmek ve yeni ürün veya hizmetler geliştirmek için kullanılabilir.

Pazarlama araştırmaları genellikle iki ana kategori altında incelenir:

1. Pazar Araştırması: Bu tür araştırmalar, genel pazarın büyüklüğünü, segmentasyonunu, eğilimlerini ve pazar paylarını anlamak için yapılır. Pazar araştırmaları, potansiyel müşteri segmentleri ve müşteri profilini analiz ederek hedef kitleyi belirlemeye yardımcı olur. Pazar araştırmalarının bir diğer yönü de, pazarın genel sağlık durumunu belirlemek ve mevcut pazar koşullarını anlamaktır.

2. Tüketici Araştırması: Tüketici araştırmaları, tüketici davranışlarını ve tercihlerini anlamak için yapılan çalışmalardır. Bu tür araştırmalar, tüketicilerin ürün ve hizmetlere yönelik tutumlarını, alışveriş alışkanlıklarını, satın alma süreçlerini ve sadakatlerini analiz eder. Tüketici araştırmaları aynı zamanda ürün ve hizmetlerin tüketici beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için kullanılır.

Pazarlama araştırmalarının yapılmasında birçok yöntem ve teknik bulunmaktadır. Bunlar arasında anketler, odak grupları, gözlem, röportajlar, anketler ve veri analizi gibi çeşitli yöntemler yer alır. Ayrıca, dijital pazarlama araçlarının gelişimiyle birlikte, web analitiği ve dijital izleme gibi çevrimiçi araştırma teknikleri de önem kazanmıştır.

Pazarlama araştırmalarının doğru ve güvenilir sonuçlar sağlaması, sağlam bir yöntemoloji ve etkin veri toplama süreçlerine dayanır. Bu nedenle, pazarlama araştırmaları yapılırken, verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve temsilciliği konusuna dikkat edilmesi önemlidir. Elde edilen sonuçlar, karar verme süreçlerinde ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında temel bir rol oynar.

Pazarlama Araştırmaları; Müşteriyi Anlamanın Anahtarı

Başarılı bir pazarlama stratejisi, güçlü temellere dayanan doğru bilgilerin ışığında oluşturulabilir. İşte tam da bu noktada, Pazarlama Araştırmaları Danışmanlığı hizmetimizle uzun yıllar güçlü markaların hemen hemen tüm araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilen araştırmalarında edindiğimiz tecrübelerimizle hizmet veriyoruz.

Müşterilerinizi daha iyi anlamak, pazar trendlerini takip etmek ve rekabet avantajı sağlamak için size yol gösteriyoruz.

Neden Pazarlama Araştırmaları Danışmanlığı?

Pazarlama dünyası sürekli olarak değişiyor ve rekabet giderek daha yoğun hale geliyor. Bu nedenle, işletmelerin başarılı olmaları ve müşterilere ulaşabilmeleri için güçlü bir pazarlama araştırmaları temeline ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda pazarlama araştırmalarının amacının iyi kurgulanması, doğru yöntemle gerçekleştirilmesi veri kalitesini doğrudan etkiliyor. Elde edilen verinin yorumlanması ve anlamlandırılması çabanın sonuçlarını doğrudan etkiliyor.

Pazarlama Araştırmaları Danışmanlığı olarak amacımız, hedefe uygun araştırma kurgusu ile kaliteli veri elde edilebilmesini sağlayarak elde edilen bu verinin anlamlandırarak, işletmenizin pazarlama stratejilerini desteklemek, müşterilerinizle bağlantı kurmak ve işletmenizi ön plana çıkarmaktır.

Hizmetlerimiz Neleri Kapsar?

1. Pazar ve Müşteri Analizi:

Hedef pazarlarınızı ve müşteri segmentlerini belirlemek için kapsamlı analizler yaparız. Müşteri ihtiyaçlarını, beklentilerini ve alışkanlıklarını anlamak için pazar araştırmaları ve müşteri anketleri düzenleriz.

2. Rakip ve Sektör Analizi:

Rekabet durumunu ve sektördeki trendleri değerlendirmek için rakip analizleri yaparız. Rakiplerinizin stratejilerini anlamak ve sizden farklılaşmak için öneriler sunarız.

3. Ürün ve Hizmet Geliştirme:

Müşteri geri bildirimlerine dayanarak mevcut ürün ve hizmetlerinizi iyileştirmenize yardımcı oluruz. Aynı zamanda, pazardaki boşlukları belirleyerek yeni ürün ve hizmetlerinizi geliştirmeniz için rehberlik ederiz.

4. Pazarlama Stratejileri ve Kampanyalar: Doğru hedef kitleye ulaşmak için etkili pazarlama stratejileri ve kampanyaları oluştururuz. Sosyal medya, dijital pazarlama, reklam ve promosyonlar gibi çeşitli kanalları kullanarak markanızın görünürlüğünü artırırız.

5. Tüketici Davranışı Analizi: Müşterilerinizin tüketici davranışlarını anlamak için derinlemesine analizler yaparız. Bu bilgileri kullanarak müşteri ilişkilerinizi güçlendirir ve sadakat oluşturmanızı destekleriz.

Neden Bizi Seçmelisiniz?

- Deneyimli ve uzman bir ekiplerle çalışıyoruz.

- Araştırma Sektörünü çok yakından tanıyoruz.

- Güçlü markaların tüm araştırma yöntemleri ile birçok araştırmasını yöneterek etkileyici bir deneyime sahip olduk

- Müşteri memnuniyeti odaklı çözümler sunuyoruz.

- Güncel pazarlama trendlerini ve tekniklerini takip ediyoruz.

- İhtiyaçlarınıza özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

bottom of page