top of page

dijital dönüşüm yönetimi danışmanlığı

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

 

 

Dijital dönüşüm, işi dönüştürme yeteneğine sahip dijital teknolojinin benimsenmesidir. Dijital dönüşüm temel olarak sadece bazı yeni teknolojilerin uygulanmasından daha fazlasını içerir. Daha verimli olmaktan veya üretkenliği artırmaktan çok daha fazlasıdır.

 

Dijital dönüşüm, yeni pazarlar ve iş yapmanın yeni yollarını bulmak, müşterilerle yeni ve farklı şekillerde etkileşim kurmakla ilgilidir. Daha önce hiç yapılmamış şeyleri yapmak için gelişen teknolojinin gücünden yararlanmayı içerir. Genellikle yeni gelir akışlarına, artan marjlara, daha fazla rekabet gücüne ve diğer iş hedeflerine ulaşmayı sağlar. Yüksek derecede risk taşır, ama aynı zamanda önemli fırsatlar da getirir.

 

Dijital dönüşüm, bulut bilişimden veri analitiğine ve sosyal medyaya kadar sürekli gelişen sayısız sektörün kesişimini temsil eder.

Neden Dijital Dönüşüm?

Son kırk yılda hayatımızı her alanda etkileyen ve sonuçlarından kaçamadığımız iki olgu globalleşme ve hızlı değişimdir. Bu iki olgunun olumlu ve olumsuz etkilerine gösterilecek tepki ve adaptasyon geleceğimizin yönünü belirlemektedir. Uzmanlar çağın bu özelliğini;

  •   Volatile (Değişken)

  •   Uncertain (Belirsiz)

  •   Complex (Karmaşık)

  •   Ambigious (Muğlak)

kavramları ile özetlemektedirler ve kısaca VUCA olarak adlandırmaktalar.

VUCA ORTAMINDA YÖNETİM

 

Değişken, karmaşık, belirsiz ve muğlak ortamlarda uzun vadeli planlamalar yapamamaktayız ve eski alışkanlıklarımızla bulduğumuz çözümler çoğu zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle planlamalarımızı daha kısa vadeli ve esnek yapabilmeliyiz. Çözümlerimiz için ise farklı bakış açıları ve değerlendirme parametreleri geliştirebilmemiz gerekir ve çözümlerimizi uygulayabilecek esnek bir organizasyon yapısı oluşturmalıyız. Yani ÇEVİK (Agile) bir işletme olabilmeliyiz.

Çevik işletmeler hızlı karar alabilen, müşteri odaklı hizmet üretebilen, yüksek verimlilik ile çalışan, teknolojiyi iyi kullanan esnek organizasyonlardır. Yoğun ve anlık veri akışına göre karar alabilme kabiliyetine sahiptirler.

Çevik şirket olabilmemiz için;

-Teknolojiyi iyi kullanmalıyız

-Veriye dayalı hızlı kararlar alabilmeliyiz

-Anlık ve senkronize bilgi paylaşımını tüm müşteri temaslı çalışanlara sağlanabilmeliyiz

-Esnek olabilmeliyiz

-Ürün yönetimini, (Tedarik ve Stok yönetimi dahil) veriye dayalı piyasa öngörüleri ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürülebilmeliyiz

Dijital dönüşüm, yalnızca teknolojiyi güncellemek, ürünleri yeniden tasarlamak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek değildir, başarılı olmak için kültürü iş operasyonlarına yerleştirmekle ilgilidir.

Dolayısıyla, iş inisiyatiflerini çalışan değerleri ve beklentileriyle uyumlu hale getirmemek, şirket kültürü için ek riskler yaratır.

Sonuçlar arasında dijital teknolojilerin yavaş benimsenmesi, üretkenlik kaybı, pazar rekabet gücünün kaybı ve ROI’de nihai bir düşüş sayılabilir. Fakat dijital dönüşümün işleyişi bu şekilde değildir. Bunun yerine kültürel değişime karşı daha sistematik ve işbirlikçi bir tutuma ihtiyaç vardır.

Dijifit, Dijital Dönüşüm Danışmanlığı hizmetiyle işletmenizin dijital dönüşüm çalışmalarını teknoloji yoğun köklü değişim yönetimi olarak ele alır ve bu değişimin tüm etki alanlarını dikkate alarak riskleri azaltıp başarıya ulaşmayı hedefler.

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Bir dijital dönüşüm projesinin başarısı, şirket için dikkate alınması gereken bir dizi fayda sağlar:

1. Geliştirilmiş üretkenlik

Süreç otomasyonu sayesinde çalışanlar görevlerini çok daha çevik ve verimli bir şekilde yerine getirir. Ayrıca projelerinin durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve zamanı uygun şekilde yönetebilirler.

2. Zaman ve maliyette tasarruf

İşgücü verimliliğinin iyileştirilmesi, organizasyonun tüm bölümlerinde zaman ve maliyetlerde büyük tasarruflara yol açar. Ayrıca yeni iş çözümlerinin uygulanması ile üretim süreleri kısalır, hata payı azalır ve iş rekabet gücü artar.

3. Gelişmiş iç ve dış iletişim

Bir organizasyonda dijital dönüşümün sağlanması, aynı iletişim kanalları kullanıldığından ve her iki taraf için erişilebilirlik artırıldığından, çalışanlar ve müşteriler arasındaki iletişimi doğrudan etkiler.

4. Artan analitik kapasite

Dijital dönüşümü tercih etmek, tüm şirket departmanlarının verilerinin analizini kolaylaştırır. Yeni veri toplama sistemlerinin uygulanması sayesinde işler daha iyi yönetilir ve bu sayede her zaman doğru kararlar alınabilir.

5. Coğrafi sınırların genişletilmesi

Şirketin dijitalleştirilmesi, sunulan ürün veya hizmetlerin uluslararası olmasına yardımcı olur; artan ciro, azalan kriz riski ve artan rekabet gücü gibi önemli faydalar sağlar.

6. Efektif Kaynak Yönetimi

Üretim planlama, İK, stok yönetimi, lojistik, tedarikçi yönetimi gibi önemli maliyetlerin azaltılması ve kaynak ihtiyacını veriye dayalı doğru tahminleme vb gibi araçların gelişmesiyle efektif kaynak yönetimi sağlanır.

  

6. Şirketin ömrünü uzatma

Yeni teknolojilerin ve özel yazılımların kullanılması, her şeyin güncel tutulmasını sağlar. Bu nedenle organizasyonun yaşam döngüsü uzar ve marka konsolide edilir.

bottom of page